Wsparcie finansowe z PFRON w bieżącym roku

Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Zaplanowano m.in. kwoty na działanie warsztatów terapii zajęciowej i na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

RMG posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki z PFRON. Kwestię reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podział środków na 2021 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. I tak w planie na ten rok, np. na rzecz osób indywidualnych przeznaczono kwoty m.in.:

– na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (łączna pula wynosi 1 133 857 zł),

– na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (łącznie 50 000 zł),

– na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (łączna pula wynosi 1 300 000 zł),

– na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (łącznie 1 500 000 zł),

– na szkolenia osób niepełnosprawnych (łącznie 20 000 zł).

Z kolei dofinansowanie z PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w tym roku 5 238 252 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych – 36 200 zł.

Więcej informacji w tematycznym projekcie uchwały.