Wsparcie finansowe z PFRON dla gdańszczanek i gdańszczan z niepełnosprawnościami

Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę zmieniającą tę z 30 marca br., o określeniu zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podwyższono kwotę m.in. na działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2023 roku.

Podział środków opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Zmodyfikowano plan wydatku środków dotyczący wsparcia finansowego dla mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę szczególnie realne zapotrzebowanie i zainteresowanie konkretną pomocą. W planie na rzecz indywidualnych osób z niepełnosprawnością powiększono kwoty:

–  z 736 000 zł do łącznie 896 000 zł, na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (dot. aktywizacji zawodowej),

– z 80 000 zł do łącznie 84 649,86 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Z kolei dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w br. podniesiono z 6 600 252 zł na kwotę 7 006 322 zł. Nieznacznemu zmniejszeniu uległy zaś środki przeznaczone na sport, kulturę i turystykę osób z niepełnosprawnością – z 93 312 zł na 91 242,15 zł. Dodajmy, że Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON.  

 

Informacja/fot. z Pixabay