Wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych – złóż wniosek

Gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych. O dopłatę mogą się starać także w przypadku zamiany nieprzystosowanego lokalu, na dostosowany do ich potrzeb.

Do skorzystania z tej formy pomocy zachęca osoby uprawnione, spełniające określone kryteria, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. To w ramach realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Jest on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dla kogo wsparcie

Beneficjentem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub ma orzeczenie traktowane na równi, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

– w przypadku dzieci do 16 roku życia – posiada orzeczenie o niepełnosprawności, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;

– złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

– złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu;

– w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy sprawa dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wówczas trzeba do niego dołączyć:

– oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

– orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty m.in. do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero. Wysokość pomocy stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, z uwzględnieniem maksymalnych kwot dofinansowania publikowanych przez PFRON na każdy kwartał danego roku.

Aplikuj poprzez SOW

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  (link przekierowuje na portal informacyjny SOW). Można to zrobić samodzielnie tudzież za pośrednictwem MOPR w Gdańsku, do 31 grudnia 2024 roku. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego wnioskodawcy. Pełną informacją służą zainteresowanym specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerem tel.: 58 320 53 42 (w godzinach pracy Ośrodka). Więcej informacji oraz procedura dotycząca dofinansowania są na stronie internetowej MOPR. Szczegóły programu są dostępne też na stronie internetowej PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON).

Logo PFRON
Ilustracyjna fot. budynku mieszkalnego z parterem na poz. O/Pixabay