Wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów ukraińskich dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza rodziców, opiekunów dzieci z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w mieście do udziału w bezpłatnych warsztatach z psycholożką. Służą one m.in. wzmocnieniu psychicznemu, emocjonalnemu uczestniczek i uczestników, poprawieniu ich relacji z dziećmi oraz odnalezieniu harmonii w nowej, życiowej sytuacji. Migracja jest zawsze trudna, zarówno dla rodziców, jak i dla ich dzieci. Muszą się bowiem odnaleźć w nowej sytuacji. Takie życiowe zmiany często zaburzają rodzinny ład, prowadzą do pogorszenia relacji między rodzicami a dziećmi.

Zapisz się na wspierające spotkania

W ramach programu pt. „Dodać Sił” MOPR przygotował cykl dziesięciu nieodpłatnych spotkań z psycholożką, adresowany do ukraińskich rodziców przebywających w Gdańsku. Odbywać się one będą w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka” przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku Siedlcach, w godzinach od 17.00 do 19.00. Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 27 września 2023r. Cykl spotkań zakończy się 6 grudnia br. (wówczas ostatnie zajęcia). Dodatkowe informacje w języku ukraińskim/polskim: +48 515 299 648

Zadbaj o siebie i relacje z bliskimi

Podczas spotkań psycholożka z Ukrainy podpowie uczestniczkom i uczestnikom m.in. jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz uczuciami. Doradzi też, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w rodzinie oraz jak najlepiej wspierać swoje dziecko i rozwijać jego talenty. Podpowie, w jaki sposób poprawić komunikację między rodzicem a dzieckiem oraz jak zachęcić córkę czy syna do współpracy. Specjalistka wyjaśni, jak na co dzień budować harmonijne relacje rodzinne i rówieśnicze.

Dodajmy, że realizacja programu odbywa się przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).