Wsparcie w sytuacjach nagłych, kryzysowych także podczas świąt

Podczas świąt w sytuacjach nagłych, kryzysowych, wymagających natychmiastowego wsparcia potrzebujące gdańszczanki i gdańszczanie otrzymają informację i pomoc kontaktując się:

– z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pod numerami tel.: 58 511 01 21 lub 58 511 01 22 (oba czynne całą dobę), także poprzez email: wsparcie@mopr.gda.pl.

W sytuacjach przemocy w rodzinie, problemu zachowań agresywnych, informację i wsparcie można uzyskać pod całodobowym numerem tel.: 797 909 112 (działa w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej), także poprzez email: wsparcie@mopr.gda.pl.

Fot. z Pixabay symboliczna, na zdjęciu wiele rąk w geście pomocy