Wsparcie szkolne – od biznesu odpowiedzialnego

Kilkadziesiąt kompletnych wyprawek szkolnych przekazali pracownicy firmy INTEL dzieciom objętym wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Najmłodsi z najuboższych, mniej zaradnych rodzin otrzymali m.in. przybory, plecaki, obuwie sportowe i wymarzone gadżety do szkoły.

Dzięki wsparciu pracowników firmy Intel 25 uczniów dostało „wyprawki szyte na miarę”. Piórniki, długopisy, kredki, mazaki, zeszyty ozdobione ulubionymi bohaterami z kreskówek czy bajek wypełniły plecaki i tornistry po brzegi, nie zabrakło również wygodnego obuwia sportowego, a nawet deskorolek i piłek. Do tego przez cały rok potrzebujące dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce przedmiotów ścisłych i języka angielskiego, świadczoną przez wolontariuszy – pracowników firmy.

Gdański MOPR zaprasza przedstawicieli biznesu, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw do aktywności w obszarze odpowiedzialności społecznej. Na wsparcie czekają m.in. gdańskie dzieci z rodzin mniej zaradnych wychowawczo i opiekuńczo oraz samotni i schorowani seniorzy. Zachęcamy do współdziałania m.in. w projekcie „Mentor talentu”, dotyczącym pomocy w edukacji i rozwoju uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin. Zapraszamy też do wspólnej realizacji w ramach „Wolontariatu pracowniczego”, dot. zaangażowania kadry firmy w wybrane działania prospołeczne np. aktywizację osób niepełnosprawnych i starszych.

– Coraz częściej w działania pomocowe włączają się w naszym mieście ludzie z różnych branż, organizacji, instytucji mając świadomość, że taki wkład to wielka korzyść nie tylko dla nich, ale i dla lokalnego środowiska, dzielnicy, potrzebujących mieszkańców – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Cieszy fakt, że także sektor biznesowy wybiera zasadę odpowiedzialności społecznej.

Jeśli również Państwu nie jest obca zasada odpowiedzialnego biznesu, zapraszamy do współpracy.  Więcej na ten temat w informatorze Ośrodka „Bądź odpowiedzialny społecznie”, link:

http://mopr.gda.pl/wp-content/uploads/badz-odpowiedzialny-spol.-broszura-mopr-w-gdansku.pdf

Zapraszamy do współdziałania!

Na Państwa sygnały czekają: Andrzej Stawicki, tel. 58 691 94 25 i kom. 503 392 863 (andrzej.stawicki@mopr.gda.pl), Magdalena Theus, tel. 58 320 53 55 i kom. 797 909 120 (magdalena.theus@mopr.gda.pl), Anna Dunajska kom. 797 909 119 z Referatu Animacji i Wolontariatu MOPR w Gdańsku.

Fot. Anna Dunajska