Wsparciem i edukacją wspólnie przeciwdziałamy żebractwu

W gdańskiej świetlicy wielokulturowej prowadzonej m.in. dla dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywa dziennie kilkanaścioro podopiecznych. Funkcjonowanie placówki to jeden z elementów trwającej w mieście akcji pomocowej oraz edukacyjnej, przeciwdziałającej żebractwu na ulicach. 

Świetlicę uruchomiono 24 czerwca i już w dniu otwarcia trafiło do niej ośmioro dzieci. Na zlecenie miasta placówkę prowadzą Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych (FWIS). Świetlica ma charakter wielokulturowy, co oznacza, że jest przeznaczona dla dzieci różnych narodowości, wywodzących się z różnych kultur. Prowadzący świetlicę zapewniają dzieciom ciekawy program na miejscu, ale także atrakcyjne wycieczki, m.in. do interesujących obiektów Trójmiasta. Dbają o aktywność najmłodszych w plenerze. Dzieci otrzymują też posiłki. Świetlica działa w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 18.00, a podczas Jarmarku św. Dominika będzie czynna także w weekendy, w godz. od 10.00 do 16.00.

Wszechstronne wsparcie dla potrzebujących

Od czerwca służby miejskie i organizacje pozarządowe prowadzą kampanię pt. „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”, ukierunkowaną na odpowiedzialną i kompleksową pomoc osobom proszącym o datki. Działania mają na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu do żebractwa dzieci. Organizatorzy akcji zachęcają zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów odwiedzających nasze miasto do powstrzymania się od dawania pieniędzy na ulicy. Osoby potrzebujące można natomiast kierować do instytucji i organizacji udzielających szerokiego wsparcia.W Gdańsku działa ponad 20 placówek pomocowych (miejskich i prowadzonych przez organizacje pozarządowe). Potrzebująca osoba może otrzymać tam m.in. pomoc rzeczową, np. środki czystości czy odzież na zmianę; może też liczyć na wsparcie finansowe, np. na zakup niezbędnych leków. Dostępna jest też pomoc w postaci schronienia, posiłków, bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, aktywizacji społecznej i zawodowej.

Osobie potrzebującej pomoże pracownik socjalny, asystent rodziny. Wystarczy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku (tel. 58 342 31 50). Pracownicy MOPR wesprą osobę w kryzysie. W razie potrzeby wskażą też inną instytucję, organizację współpracującą w tym zakresie.

Akcja potrwa do końca sierpnia br. Działania realizują gdańscy partnerzy kampanii, tj.: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.

Nie bądź obojętny, bądź wrażliwy!

Jeżeli zauważysz osoby żebrzące (w szczególności dzieci) zgłoś ten fakt dzwoniąc pod numery alarmowe: Straży Miejskiej – 986, Policji – 112. Pomoc także pod numerami tel. MOPR: 58 342 31 50 lub 58 522 38 20 (zgłoszenia w godz. pracy ośrodka).

Fot. z materiału MOPR w Gdańsku