Wspieraj rodziców razem z MOPR

Nie każda matka i nie każdy ojciec radzą sobie z opieką nad swoimi dziećmi, czasem pomoc w pełnieniu tych odpowiedzialnych ról jest niezbędna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy mieszkanki i mieszkańców, którzy chcą wesprzeć potrzebujących rodziców.

Do współdziałania zachęcamy zwłaszcza otwartych, życzliwych ludzi, którzy już pomagają opiekuńczo i wychowawczo mniej zaradnym rodzicom ze swego otoczenia, podopiecznym gdańskiego MOPR. Są ich krewnymi, sąsiadami, bliskimi osobami. Z życzliwości, zupełnie bezinteresownie wspierają rodziny z dziećmi, których życiowe kłopoty przerastają. Takim zaangażowanym społecznie gdańszczankom i gdańszczanom lub tym, którzy chcą w ten sposób pomagać, Ośrodek proponuje uzyskanie statusu rodziny wspierającej. Zapewnia go umowa zawarta z MOPR, która określa m.in. termin i zakres współpracy.   

Zostań rodziną wspierającą

W ubiegłym roku w Gdańsku aktywnie działało dziewięć takich rodzin. Pomagały np. rodzicom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością. Wspierały też samotnych rodziców w ich opiekuńczych obowiązkach oraz rodziny wielodzietne. Co istotne, status rodziny wspierającej pozwala na uzyskanie zwrotu niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem. To wydatki np. za zakup biletów do kina czy na basen. Zwrot pieniędzy obejmuje też m.in. nabycie dla malca zabawek czy niezbędnych środków higienicznych. W przypadku opieki nad jednym dzieckiem, Ośrodek zwróci osobie wspierającej do 350 zł miesięcznie. Jeśli pod opieką dzieci jest więcej lub mały podopieczny jest z niepełnosprawnością, zwrot wyniesie do 450 zł miesięcznie. W pełnieniu funkcji rodzina wspierająca ma też zapewnioną pomoc m.in. pracownika socjalnego i asystenta rodziny. W razie potrzeby może też liczyć np. na konsultację psychologa oraz innych specjalistów Ośrodka.

Osoby zainteresowane uzyskaniem statusu rodziny wspierającej proszone są o skontaktowanie się z p. Elżbietą Omiecińską, tel.: 58 347 82 85 lub kom.: 797 909 118 (w godzinach pracy MOPR). Informacji o ofercie współpracy udzielają też specjaliści Centrów Pracy Socjalnej w dzielnicach .

 

Szczególnie małe dzieci potrzebują stałej uwagi i opieki dorosłych, warto więc wspierać rodziców w ich odpowiedzialnej roli/fot. symboliczna z Pixabay