Wspierajmy osoby w kryzysie bezdomności

Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o sygnały o osobach doświadczających bezdomności, przebywających na terenie Gdańska w miejscach niemieszkalnych. Można im skutecznie pomóc w trudnym, epidemicznym czasie.

W Gdańsku trwa jesienna akcja wspierająca osoby w kryzysie bezdomności. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta współpracując ze służbami miejskimi docierają z ofertą wsparcia do potrzebujących.

– W tym wyjątkowym czasie potrzebna jest wielka solidarność, społeczna odpowiedzialność i współpraca na rzecz osób w życiowym kryzysie – mówi Piotr Kowalczuk, zast. prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – I o to do Państwa apeluję, o reakcję i współdziałanie. Wystarczy telefon do pracowników MOPR, którzy postarają się pomóc osobie doświadczającej bezdomności.

Informacje o potrzebujących należy kierować do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8.00 do 17.00, pt. w godz. od 7.30 do 14.30), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986.

Przypomnijmy, że osobom bezdomnym udzielane jest m.in. schronienie, wsparcie finansowe, rzeczowe, żywnościowe czy specjalistyczne poradnictwo. Przed przyjęciem do schroniska  osoba w kryzysie bezdomności odbywa dziesięciodniową kwarantannę w placówce izolacyjnej. To w związku z wytycznymi sanitarno-epidemicznymi oraz w trosce o zdrowie i życie potrzebujących. Obecnie w mieście działają dwie placówki izolacyjne: główna „kontenerowa” przy ul. Zielonogórskiej oraz noclegownia pełniąca czasowo taką funkcję przy ul. Mostowej.

Od października osoby bezdomne korzystają znowu z oferty „autobusu SOS – pomoc”. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, obecnie wydawana jest tam tylko ciepła zupa na wynos. Na miejscu osoby doświadczające bezdomności otrzymują też pełną informację, o pomocy dostępnej w mieście. Z mobilnego wsparcia korzysta codziennie średnio ok. 50 potrzebujących. Środki na działanie autobusu do końca br. zabezpieczył gdański MOPR. Na zlecenie Ośrodka usługę  realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Pojazdu użycza spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Fot. MOPR – na zdjęciu dwoje pracowników Ośrodka ubranych w maseczki, ochronne kitle i rękawiczki. Oferują wsparcie osobom w kryzysie bezdomności