Wspólnie pomagamy osobom w bezdomności

Tylko w lipcu br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku otrzymał 21 zgłoszeń, o konieczności udzielenia wsparcia osobom w bezdomności, przebywającym w miejscach niemieszkalnych. Wiele z tych sygnałów przekazali mieszkańcy i turyści.

Wszystkie zgłoszenia zostały sprawdzone, a osobom potrzebującym zaproponowano konkretną ofertę – od schronienia po m.in. wsparcie żywnościowe, finansowe, higieniczne, specjalistyczne czy aktywizujące społecznie. Przyjęcie pomocy zależy od potrzebującego człowieka, to on decyduje – czy i z jakiej formy skorzysta.

Nie ma wakacji od pomagania

Intensywne działania na rzecz osób w bezdomności prowadzone są w mieście także latem. Oprócz pracowniczek i pracowników socjalnych Ośrodka do potrzebujących codziennie docierają też streetworkerzy. Pracuje ich w Gdańsku sześcioro. Przyjmują sygnały o osobach w bezdomności m.in. poprzez aplikację Arrels, która jest bezpłatna, dostępna np. „w sklepie” w smartfonie. Jej posiadacze szybko prześlą streetworkerowi wiadomość m.in. o miejscu przebywania, płci czy stanie potrzebującego człowieka. Wówczas można łatwiej do niego dotrzeć z pomocową ofertą. W 2018 roku Arrels wprowadziło w mieście Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Aplikację można pobrać:

aplikacja do pobrania na telefony z systemem Android
aplikacja do pobrania na telefony z systemem IOS.

Działania dla osób w bezdomności wspierają funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz organizacje pozarządowe. Ta szeroka współpraca jest niezwykle istotna nie tylko w kontekście akcji letniej, ale też działań podejmowanych przez cały rok dla tej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dziękujemy za uważność na drugiego człowieka

Zgłoszenia o osobach w bezdomności, ale również o osobach proszących o datki – w szczególności dzieciach i seniorach – prosimy kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka),

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986,

– Policji tel.: 112 (zwłaszcza w przypadkach interwencyjnych).

 

Część zespołu Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności/fot. Cezary Szłapak z MOPR w Gdańsku