Wspólnie pomagamy osobom w kryzysie bezdomności

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i służby miejskie nadal proszą mieszkanki i mieszkańców o sygnały o osobach bezdomnych, które potrzebują wsparcia. Informacje należy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy instytucji), także do Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Każde zgłoszenie jest sprawdzane, a osoba w kryzysie otrzyma ofertę adekwatnej pomocy.

Ręce nad głową osoby w kryzysie bezdomności w symbolu wsparcia/fot. z Pixabay