Wspólnie rozkręćmy dzielnice!

Animatorzy lokalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku serdecznie zachęcają do współpracy m.in. mieszkańców, aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych z mieszkaniowej części Przeróbki i Śródmieścia (rejon Długich Ogrodów i okolice). Startuje projekt „Rozkręćmy dzielnicę i okolice”.

Czekamy na Państwa pomysły, ciekawe inicjatywy o charakterze społecznym, integrującym środowisko tej części miasta. Szczególnie cenne będą zgłoszenia dotyczące działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi. Pomysły oryginalne dotyczące np. organizacji ciekawych imprez jednoczących lokalną społeczność, nietuzinkowych inwestycji w przestrzeń czy rozwiązania problemów z życia dzielnic i ich mieszkańców. Najciekawsze, wybrane propozycje wspólnie zrealizujemy.

 

– To bardzo ważne, by w życie gdańskich dzielnic aktywnie włączali się ich mieszkańcy, organizacje, stowarzyszenia i wszelkie instytucje tam działające – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – W takim współdziałaniu jest ogromna siła. Nawet drobne inicjatywy, pomysły, które rodzą się w lokalnych społecznościach, owocują zacieśnianiem współpracy, społeczną integracją i poczuciem odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Synergia działań daje najlepsze i zwielokrotnione efekty!

 

Na zgłoszenia czekamy maksymalnie do 31 maja, a wybrane pomysły będą realizowane do lipca br. Osoby zainteresowane współpracą serdecznie prosimy o kontakt z Adamem Bronk – Zdunowskim, animatorem lokalnym MOPR w Gdańsku, tel. 797 909 104 (od pon. do piąt. w godz. od 8 do 16). Dodajmy, że działanie wpisuje się w projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, a realizowany m.in. przez Ośrodek.