Współpraca na rzecz osób w bezdomności

Za zaangażowanie i współdziałanie dziękujemy wszystkim partnerom nocnej akcji, przeprowadzonej w ramach „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wspólne patrole – pracowniczki i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, streetworkerzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych w Gdańsku – odwiedziły w nocy z 28 na 29 lutego br. miejsca niemieszkalne. Przebywające tam osoby w bezdomności zapytano m.in. o wiek, wykształcenie, przyczynę trudnej sytuacji życiowej oraz jak długo doświadczają problemu społecznego. Każdy potrzebujący człowiek otrzymał konkretną ofertę wsparcia. Obejmuje ona m.in. schronienie, pomoc finansową, żywnościową, rzeczową, higieniczną oraz aktywizację społeczną i zawodową.

Reaguj i wspieraj osoby w bezdomności w Gdańsku

Zgłoszenia o potrzebujących, których dotyka poważny problem społ., prosimy kierować do:

– Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka);

– Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986;

– Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

 

Migawki z nocnej akcji „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych” w Gdańsku. W przedsięwzięciu uczestniczyła m.in. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska/fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl; Robert Klimczak z MOPR