Wykształcenie wyższe – z finansowym wsparciem dla osób z niepełnosprawnością

Od wtorku, 1 marca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Dla roku akademickiego 2021/2022 aplikować można tylko do końca marca br.   

Wsparcie dostępne jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Pomoc adresowana jest m.in. do gdańszczanek i gdańszczan ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej, a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wsparcie obejmuje koszty kształcenia, np. dopłatę do zakupu materiałów edukacyjnych i narzędzi dydaktycznych. Uwzględnia też np. dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz opłatę za czesne. W ramach programu można m.in. otrzymać do 4 tys. zł dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Aplikuj elektronicznie

Szczegółowe informacje o tej ofercie „Aktywnego samorządu” w 2022 r. są dostępne m.in. na portalu PFRON  (link przekierowujący do strony internetowej PFRON). Gdańszczanki i gdańszczan prosimy o składanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowujący do strony internetowej PFRON). Jest też możliwość złożenia wniosku osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku lub drogą pocztową. Pracownicy Wydziału służą zainteresowanym pełną informacją, tel.: 58 320 53 45/48 (w godzinach pracy Ośrodka).

 

Logo programu „Aktywny samorząd”