„Wyróżnienie biała wstążka” dla pracownika MOPR, który wspiera kobiety dotknięte przemocą

Koordynator Procedury Niebieskiej Karty i przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego MOPR w Gdańsku, Wojciech Heyke został nagrodzony „Wyróżnieniem białej wstążki” 2018. To szczególny laur – przyznawany mężczyznom, którzy w wyjątkowy sposób pomagają kobietom dotkniętym przemocą i wszelkimi formami dyskryminacji.

Konkurs „Wyróżnienia białej wstążki” od kilku już lat organizują: Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Nagroda – Medal „Wyróżnienia…” przyznawany jest mężczyznom, którzy przede wszystkim konsekwentnie, z poświęceniem reagują na każdy przejaw agresji lub dyskryminacji wobec kobiet.

W tym roku, w kategorii: instytucja publiczna, laureatem został Wojciech Heyke (z wykształcenia prawnik) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Kapituła Konkursu doceniła przede wszystkim jego profesjonalizm i zaangażowanie w pomaganiu potrzebującym podopiecznym oraz nowatorskie działania, które podejmuje na rzecz kobiet doznających przemocy i traumy w rodzinie. Służy im merytorycznym, specjalistycznym wsparciem. Motywuje podopieczne do zmian. Wzmacnia w nich poczucie wartości, dostrzega ich możliwości, wskazuje jak wyjść z opresji i rozwiązać życiowe problemy. Zawsze ma czas dla osoby cierpiącej. Towarzyszy kobietom w opracowaniu skutecznego planu wsparcia, redaguje pisma procesowe. Jest autorytetem dla podopiecznych, zaraża empatią i pozytywnym nastawieniem do drugiego człowieka.

– Serdecznie gratuluję laureatowi i bardzo się cieszę, że takie osoby jak pan Wojciech współtworzą obszar wsparcia społecznego w mieście – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by do problemu przemocy nie tylko wobec kobiet, ale wobec każdego człowieka podchodzić w sposób bezkompromisowy i reagować natychmiast na każdą formę agresji. Żaden człowiek nie może być dyskryminowany. Na złe, agresywne zachowania nie ma przyzwolenia.

Gala Konkursu odbyła się w Centrum Kultury Wilanów. 

Logo „Wyróżnienia…” – materiał Fundacji „Porozumienie Bez Barier”