Zachęcamy! Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do współpracy mieszkanki, mieszkańców, którzy chcą założyć rodzinę zastępczą. Osoby, które mogą stworzyć dziecku z trudnym bagażem doświadczeń bezpieczny, pełen szacunku i troski dom. 

W niedzielę, 26 maja br. podczas XXIV Wielkiego Festynu Rodzinnego w Parku Oruńskim w Gdańsku, specjalistki i specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR służyli uczestnikom tematycznymi wiadomościami. Wyjaśniali zainteresowanym m.in. jak zostać zastępczym opiekunem, kto może podjąć się tej roli oraz jakie wsparcie otrzyma.

Ta informacyjna, pomocowa akcja odbyła się w ramach prowadzonej kampanii społecznej pt. „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”. Ośrodek każdego roku, konsekwentnie stara się pozyskiwać nowych opiekunów zastępczych dla dzieci, które z różnych przyczyn są pozbawione opieki biologicznych rodziców. Problem jest ogromny. Obecnie ponad 660 gdańskich dzieci wychowuje się w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Są otoczone troską, szacunkiem i miłością zastępczych rodziców. Około 300 gdańskich dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie mają zapewnione kompleksowe wsparcie, poczucie bezpieczeństwa. To rodzinne formy pieczy są jednak najbardziej pożądane i potrzebne. Rodzin zastępczych wciąż jest za mało.

Specjaliści pomogą podjąć życiową decyzję

Podczas niedzielnej imprezy w Parku Oruńskim specjalistki, specjaliści WPZ MOPR zachęcali do kontaktu, rozmowy zwłaszcza mieszkanki i mieszkańców, którzy są zainteresowani założeniem rodziny zastępczej. Osoby otwarte na potrzeby dzieci, chcące współdziałać na rzecz najmłodszych ze smutnym bagażem doświadczeń. Pracowniczki i pracownicy WPZ informowali m.in. kto może zostać opiekunem zastępczym, jakie trzeba spełnić wymagania formalne. Wyjaśniali, ile trwa szkolenie dla osób chcących uzyskać status zastępczego rodzica oraz jakie wsparcie otrzymują: dziecko i opiekun. Ośrodek przygotował też festynowe atrakcje dla rodzin – w punkcie WPZ nie zabrakło animacji, gier i kreatywnych zabaw.  

Zadbajmy o dobro najmłodszych   

Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć osoby, które m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

W ramach kampanii MOPR prowadzi stronę na FB pt. „Daj Przyszłość – Piecza Zastępcza w Gdańsku” (link przekierowuje na stronę Facebooka), pomocową, profilaktyczną, edukacyjną. Tam znajdują się szczegółowe informacje m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dzieci i o możliwościach współpracy w tym zakresie. Tematyczne wiadomości są także opublikowane na stronie Ośrodka. Kontakt do pracowniczek i pracowników Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78 (w godz. pracy Ośrodka), e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Głównym organizatorem XXIV Wielkiego Festynu Rodzinnego było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia.

 

Specjalistki, specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej gdańskiego MOPR/fot. materiał MOPR