Zachęcamy inwestorów do innowacji w SIB!

28 listopada w loży bursztynowej Stadionu Energa Gdańsk odbyło się pierwsze ze spotkań z przedstawicielami szerokiej branży biznesu, których chcemy zachęcić do współtworzenia innowacji społecznej, skierowanej do osób mających tymczasowe problemy ze spłatą zobowiązań czynszowych. W wydarzeniu pt. „Inwestuj w SIB”, przedsięwzięciu łączącym dobrą inwestycję finansową z pozytywnym efektem społecznym, udział wzięli m.in. przedstawiciele Grupy LPP, Grupy Ergo Hestia, Banku Ochrony Środowiska i Totalizatora Sportowego.

Spotkanie posłużyło nie tylko prezentacji dotychczasowych efektów pracy nad stworzeniem modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. Stało się również okazją do wzajemnych konsultacji, wymiany doświadczeń i sprecyzowania oczekiwań, które mają potencjalni inwestorzy wobec przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku założeń projektowych.

Przypomnijmy, że Gdańsk ma niepowtarzalną szansę na wypracowanie skutecznego, kompleksowego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. To za sprawą innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, przygotowanego przez gdański MOPR. Wniosek został bowiem wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Trwają prace nad stworzeniem modelu – udział w nich biorą m.in. specjaliści z dziedziny finansów, prawa mieszkaniowego, ekonomii, przedstawiciele miasta, MOPR i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie inwestora we współtworzenie tej innowacji społecznej być może pozwoli w przyszłości wprowadzić na polski rynek doskonałe narzędzie, które pozwoli osobom z zadłużeniem czynszowym wyjść z życiowego impasu.   

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Problem dotyczy przecież wielu gmin i miast. Włączenie w jego rozwiązanie takich podmiotów jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS wydaje się czymś oczywistym. Pytanie tylko o sposoby i metody przeciwdziałania niekorzystnemu zjawisku – nam chodzi o stworzenie i wypracowanie najlepszych.

Realizacja projektu „Zadłużeni w obligacjach” potrwa do połowy lutego przyszłego roku. Na spotkanie 28 listopada zaprosili: MOPR w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt: InwestujwSIB@mopr.gda.pl lub telefoniczny pod numerem: 58 347 82 90.

Czym jest SIB?

Przyjęty model inwestowania opiera się na założeniach Social Impact Bond (SIB) oraz Sharing economy. Wskazują one, iż prewencja lub interwencja we wczesnej fazie pojawienia się problemu społecznego jest najkorzystniejsza zarówno dla wybranej grupy społecznej, jak i jednostki systemowo rozwiązującej jej problemy oraz w szerokim kontekście całego systemu gospodarczego – zapobiegamy między innymi kosztom pomocy społecznej opłacanym z ogólnej puli podatków pośrednich i bezpośrednich. Jest to też narzędzie typu Pay for Success Financing co oznacza, iż jest nastawione zarówno na sukces społeczny, tj. realizację zakładanych mierzalnych rezultatów, jak i na sukces finansowy inwestora.