Zachęcamy do tworzenia rodzin wspierających

Uzyskaj status rodziny wspierającej. Jeżeli jesteś osobą, która pomaga lub chciałaby pomóc rodzicom mającym problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Możesz być sąsiadem, znajomym lub krewnym – liczy się Twoja wola działania. Uzyskanie statusu rodziny wspierającej, wiąże się m.in. ze zwrotem kosztów poniesionych przy opiece nad malcem.

Do współdziałania zapraszamy empatycznych, otwartych ludzi, którzy wspierają opiekuńczo mniej zaradnych rodziców ze swego otoczenia, klientów MOPR lub chcą w ten sposób pomagać. Czekamy też na zgłoszenia od podopiecznych Ośrodka, którzy np. z racji wychowywania niepełnosprawnego malucha mają pomoc w opiece nad nim od znajomych, sąsiadów, czy innych troskliwych osób z otoczenia. Udzielający wsparcia potrzebującym mogą zyskać formalny status rodziny wspierającej (r.w.). Wiąże się to np. z pokryciem niektórych kosztów poniesionych przez r.w., przy opiece nad dzieckiem. MOPR może zwrócić pieniądze za bilety do kina, teatru, na basen. Zwrot poniesionych kosztów dotyczy też np. nabycia książek, środków higienicznych, zabawek dla dziecka. W przypadku jednego dziecka Ośrodek zwróci osobie wspierającej – do 350 złotych miesięcznie. Jeśli pod opieką jest ich więcej lub malec jest niepełnosprawny – do 450 złotych miesięcznie. Rodzinie wspierającej przy pełnieniu funkcji pomaga pracownik socjalny, asystent rodziny, jeśli trzeba również psycholog. W Gdańsku aktywnie działa siedem takich rodzin. Wspierają m.in. rodziców dzieci niepełnosprawnych, jednocześnie podopiecznych MOPR.

Sprawę r.w. reguluje ustawa o „Wspieraniu rodziny” z 2011 roku oraz ustawa „Za życiem” z 2016 roku. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z gdańskim Ośrodkiem umowę. Precyzuje ona m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Ważne – zainteresowani wspierać mają gdańszczanki i gdańszczan (klientów Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia.

Skontaktuj się z MOPR!

Zainteresowanych uzyskaniem statusu rodziny wspierającej prosimy o kontakt z p. Elżbietą Omiecińską, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Informacji udzielą też pracownicy Centrów Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy CPS na stronie: www.mopr.gda.pl).