Zainwestuj myśląc społecznie!

Przedstawicieli szerokiej branży biznesu zapraszamy do udziału w wydarzeniu pt. „Inwestuj w SIB”, łączącym dobrą inwestycję finansową z pozytywnym efektem społecznym. Spotkanie odbędzie się już we wtorek 28 listopada w loży bursztynowej Stadionu Energa Gdańsk, przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Początek o godzinie 10, planowane zakończenie ok. godz. 12.

To propozycja dla inwestorów chcących współtworzyć innowację społeczną, dotyczącą  wypracowania skutecznego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. Wszystko w ramach projektu „Zadłużeni w obligacjach”, gdańskiego MOPR, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju i dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Nad projektem pracują m.in. specjaliści z dziedziny finansów, prawa mieszkaniowego, ekonomii, przedstawiciele miasta, MOPR i organizacji pozarządowych. Spotkanie 28 listopada będzie swoistą prezentacją tych prac i pomysłów, przedstawicielom branży biznesu. Dzięki ich zaangażowaniu być może uda się wprowadzić na polski rynek doskonałe narzędzie, które pozwoli osobom z zadłużeniem czynszowym wyjść z życiowych tarapatów.  

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Problem dotyczy przecież wielu gmin i miast. Pytanie tylko o sposoby i metody przeciwdziałania niekorzystnemu zjawisku – nam chodzi o stworzenie i wypracowanie najlepszych.

Realizacja projektu „Zadłużeni w obligacjach” potrwa do połowy lutego przyszłego roku. Na spotkanie 28 listopada zapraszają: MOPR w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza (kontakt: InwestujwSIB@mopr.gda.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 347 82 90).

SIB

Przyjęty model inwestowania opiera się na założeniach Social Impact Bond (SIB) oraz Sharing economy. Wskazują one, iż prewencja lub interwencja we wczesnej fazie pojawienia się problemu społecznego jest najkorzystniejsza zarówno dla wybranej grupy społecznej, jak i jednostki systemowo rozwiązującej jej problemy oraz w szerokim kontekście całego systemu gospodarczego – zapobiegamy między innymi kosztom pomocy społecznej opłacanym z ogólnej puli podatków pośrednich i bezpośrednich. Jest to też narzędzie typu Pay for Success Financing co oznacza, iż jest nastawione zarówno na sukces społeczny, tj. realizację zakładanych mierzalnych rezultatów, jak i na sukces finansowy inwestora.