Zajęcia wiosennej „Szkoły dla rodziców” zakończone

13 gdańskich rodziców otrzymało dyplomy ukończenia wiosennej edycji „Szkoły dla rodziców”, troje dyplomy uczestnictwa w tym projekcie, realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Tym razem zajęcia adresowane były przede wszystkim do opiekunów uczniów szkół podstawowych, którzy są niepewni swoich umiejętności wychowawczych. Podczas zajęć „Szkoły…” psycholog i asystent rodziny – zdiagnozowali  problemy. Podpowiadali  uczestnikom najlepsze rozwiązania, wskazywali m.in. jak sprawić, by kontakt rodzic – dziecko był oparty nie tylko na miłości, ale i przyjaźni, zrozumieniu potrzeb i wzajemnej akceptacji zachowań. Grupa bardzo się zintegrowała, a rodzice zaprzyjaźnili.

Przypomnijmy, że projekt ruszył pod koniec lutego. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu, w Centrum Pracy Socjalnej nr 1 we Wrzeszczu. Kolejna edycja „Szkoły…” planowana jest jesienią.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania, chęci i dobrej energii, którą dzielili się także z prowadzącymi zajęcia!  

Fot. Materiał MOPR