Zajęcia z życia – nowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla gdańszczan niepełnosprawnych intelektualnie

Siedemnaścioro niepełnosprawnych intelektualnie lub przewlekle, psychicznie chorych gdańszczan znajdzie kompleksowe i fachowe wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Reja 34 b. Uroczyste otwarcie nowej, gdańskiej placówki nastąpi tam w poniedziałek 22 maja, o godzinie 10.30. Na mocy umowy podpisanej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ŚDS prowadzi Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku.

Budynek na potrzeby nowej placówki pochodzi z zasobów miasta. Miasto także, z własnych środków, wyremontowało, przystosowało i wyposażyło lokal na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (łączny koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł).

 

– Konieczność utworzenia nowego ośrodka wynika z faktu, że kolejne roczniki osób niepełnosprawnych wychodzą z etapu edukacji i oczekują na wsparcie w takich dziennych domach – podkreśla Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Staramy się, aby w mieście oferta pomocy dla niepełnosprawnych gdańszczan była jak najszersza i różnorodna. Istotnym jest bowiem, aby te osoby czuły się potrzebne i mogły realizować swoje pasje. Gdańsk to miasto włączające każdego w nurt miejskiego życia, niezależnie od jego sprawności.

Dodajmy, że kwota dotacji na działanie placówki oraz aktywizację i rehabilitację jej podopiecznych w tym roku, to ponad 236 tys. zł – środki pochodzą z budżetu państwa oraz częściowo, z miasta.  Zarządzeniem nr 524/17 prezydenta Gdańska z 30 marca 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na: „Prowadzenie i zapewnienie 17 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 8 osób wymagających zwiększonego wsparcia”.