Zamiast rozwodu bezpłatna mediacja!

Sytuacje sporne, konfliktowe dobrze jest załatwić polubownie. Osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na pokrycie kosztu wizyty u prawnika, mogą skorzystać w Gdańsku nie tylko z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ale również z pomocy mediatora.

Mediatorzy wspierają w sprawach związanych m.in.: z rozwodem; podziałem majątku; sporami rodzinnymi; rodzicielskimi – gdy np. chodzi o opiekę nad dziećmi czy inne, trudne kwestie wychowawcze; sąsiedzkimi. Doradzają np. w przypadku niedopełnienia lub złamania warunków umowy gospodarczej czy w konfliktach finansowych, dotyczących zadłużenia. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który koordynuje realizację nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku, zachęca w takich życiowych przypadkach do zapisania się na wizytę do mediatorów. To wsparcie dostępne jest w kilkunastu punktach bezpłatnego poradnictwa, na terenie miasta. Na wizytę trzeba się zapisać, m.in. pod numerem tel. 58 342 31 88, w godzinach od 10.00 do 14.00, od pon. do piąt. (MOPR) lub email: pomocprawna@mopr.gda.pl. Pełna lista punktów, kontakt do nich – dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl (w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna).

Uwaga! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z terenu Gdańska z niepełnosprawnością ruchową, które chcą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, a nie mogą stawić się na wizytę w punkcie, otrzymają pomoc w domu (dostępny jest także tłumacz języka migowego). Zgłoszenia i rejestracja – pod wskazanym powyżej numerem telefonu. Przypominamy jednak, że „usługa domowa” nie obejmuje mediacji (za to uwzględnia poradnictwo prawne i obywatelskie). Kwestię reguluje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Fot. z archiwum gdańskiego MOPR