Zaopiekuj się samotną osobą starszą!

Osoby, które chciałyby zawodowo opiekować się starszymi, schorowanymi gdańszczanami, często samotnymi lub niepełnosprawnymi prosimy o pilny kontakt z Gdańską Spółdzielnią Socjalną lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (kontakty poniżej).

Od września ruszają w GSS szkolenia zawodowe do pełnienia funkcji opiekuna środowiskowego. Są bezpłatne, mają między innymi charakter warsztatowy oraz specjalistyczny i bardzo dobrze przygotowują do przyszłej pracy. Gdańska Spółdzielnia Socjalna zaprasza do współpracy osoby, które mogą i chcą podjąć pracę opiekunów środowiskowych i pomagać przede wszystkim mniej samodzielnym seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w codziennych, życiowych czynnościach. Chodzi m.in. o wsparcie potrzebującego w czynnościach higienicznych, karmieniu, robieniu zakupów czy załatwieniu formalności lekarskich, urzędowych. O dopilnowanie, by chory senior przyjął zalecone leki i po prostu czuł się bezpiecznie w swoim domu. Opiekunowie dbają także m.in. o aktywizację społeczną swoich podopiecznych. Do pracy szczególnie poszukiwane są osoby odpowiedzialne, lubiące kontakt z innym człowiekiem. Z szacunkiem odnoszące się do seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Oferta skierowana jest m.in. do osób o niższych kwalifikacjach. Dzięki udziałowi w warsztatach, które potrwają około miesiąca, zyskają nowy zawód i stałą pracę. Osoby zainteresowane winny kontaktować się z GSS przy ul. Solec 4, tel. 58 341 33 78. Zgłoszenia przyjmują też pracownicy MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, tel. 58 320 53 61.

W Gdańsku ogromny nacisk kładziemy na czynnik ludzki, czyli profesjonalizm, wysokie kompetencje, serce opiekunek i opiekunów środowiskowych – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Codziennie wykonują niełatwą przecież pracę, która ma charakter misji. Zależy nam, by takich odpowiedzialnych, empatycznych osób było jak najwięcej. Aby byli doskonale przeszkoleni i czuli, że to co robią, jest naprawdę wspaniałe.

Dodajmy, że każdego miesiąca z usług opiekuńczych korzysta w swoim środowisku średnio ponad 760 podopiecznych MOPR w Gdańsku. W codziennym życiu wspiera ich łącznie ponad 260 opiekunek. Potrzebujący mogą korzystać nie tylko ze standardowych usług opiekuńczych, ale także z rehabilitacji.  Gdański MOPR ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych z GSS oraz Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.