Nie zapomnij o obiedzie dla przedszkolaka lub ucznia w 2018 roku!

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od stycznia do końca czerwca 2018 roku (tj. do końca roku szkolnego), powinni jak najszybciej zasygnalizować tę potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub nauczycielowi. Należy bowiem złożyć wnioski na ten okres. 

Pomoc uruchamiana jest niezwłocznie. Wcześniej jednak pracownik MOPR przeprowadzi wywiad, aby ustalić, czy rodzina kwalifikuje się do wsparcia. Jest ono realizowane w ramach dwóch programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na taką pomoc dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 procent kwoty kryterium dochodowego, określonego ustawą o pomocy społecznej, czyli 925, 20 złotych. W indywidualnych, uzasadnionych życiowo przypadkach, ten dochód może być jeszcze wyższy. Natomiast rządowy program przyznaje bezpłatne posiłki dla dzieci z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł. W ubiegłym roku bezpłatne obiady otrzymało w Gdańsku ponad 3100 dzieci i młodzieży.

– To ważne, by dzieci mogły jeść bezpłatnie obiady w ciągu całego roku szkolnego, bez jakiejś przerwy – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Stąd apel do rodziców o odpowiednie, wcześniejsze zasygnalizowanie potrzeby. 

Złóż wniosek o dożywianie dziecka

W przypadku ubiegania się o pomoc dot. dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole, wniosek rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Do niego należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo,
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.