Nie zapomnij i złóż wniosek o dofinansowanie do nauki czy zakupu protez

Do poniedziałku 1 kwietnia przyjmujemy jeszcze wnioski gdańszczanek i gdańszczan ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o dofinansowanie kosztów edukacji na poziomie wyższym. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2019.

Wnioski i inne wymagane dokumenty dotyczące Modułu II programu, tj. „Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji”, należy złożyć w Wydziale Integracji i Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Dyrekcyjnej 5 (pokój 214), kod 80 – 852 Gdańsk, tel. 58 320 53 48.

Od poniedziałku 1 kwietnia rozpoczyna się z kolei nabór wniosków w ramach Modułu I, dotyczącego m.in. dopłat do zakupu protez, do kursu prawa jazdy czy do zakupu niezbędnego oprzyrządowania w samochodzie. Ta pomoc adresowana jest m.in. do osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku lub słuchu. Może wynieść, w zależności od formy wsparcia oraz potrzeb, od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tys. zł. Wnioski w sprawie Modułu I można składać w MOPR, do 31 sierpnia br.

Więcej wiadomości o pomocy w ramach „Aktywnego samorządu” 2019, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2

Złóż wniosek poprzez platformę SOW

Uwaga! W przypadku wniosków: o zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz uzyskania prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, dokumenty można składać w wersji elektronicznej, poprzez platformę internetową Systemu Obsługi Wsparcia, pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ (szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl).

W celu złożenia dokumentów trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Więcej informacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- lub https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet