Zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym

Jeśli jesteś mieszkańcem Osowy lub innej, pobliskiej dzielnicy i potrzebujesz pomocy społecznej, spotkaj się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W środę 24 kwietnia, w godzinach od 12.00 do 17.00 dyżur informacyjny w Klubie Sąsiedzkim „Garaż” przy ul. Kielnieńskiej 128 pełnić będzie pracownik Centrum Pracy Socjalnej nr 7. Zapraszamy na spotkanie szczególnie osoby, które potrzebują porady, podpowiedzi lub szybkiej interwencji i wsparcia m.in. w zakresie spraw rodzinnych, bytowych, opiekuńczych czy innych życiowych.  

Przypomnijmy, że uruchomienie dyżurów pracowników socjalnych CPS 7 w Klubie to efekt współpracy lokalnej koalicji, działającej na rzecz Osowy i jej mieszkańców. Następne dyżury odbędą się 8 oraz 22 maja. Zapraszamy do kontaktu!

Fot. Materiał Klubu „Garaż”.