Zapraszamy potencjalnych inwestorów do innowacji w SIB!

We wtorek 28 listopada w loży bursztynowej Stadionu Energa Gdańsk odbędzie się pierwsze ze spotkań z przedstawicielami szerokiej branży biznesu, których chcemy zachęcić do współtworzenia innowacji społecznej, skierowanej do osób mających tymczasowe problemy ze spłatą zobowiązań czynszowych. Wydarzenie pt. „Inwestuj w SIB”, przedsięwzięcie łączące dobrą inwestycję finansową z pozytywnym efektem społecznym, mamy nadzieję, że zaowocuje trwałą współpracą w tej dziedzinie.

Gdańsk ma niepowtarzalną szansę na wypracowanie skutecznego, kompleksowego modelu pomocy osobom z problemem zadłużenia czynszowego. To za sprawą innowacyjnego projektu „Zadłużeni w obligacjach”, przygotowanego przez gdański MOPR. Wniosek został bowiem wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makro – innowacje, rozpisanego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej. Trwają prace nad stworzeniem modelu – udział w nich biorą m.in. specjaliści z dziedziny finansów, prawa mieszkaniowego, ekonomii, przedstawiciele miasta, MOPR i organizacji pozarządowych. Spotkanie 28 listopada będzie swoistą prezentacją tych prac i pomysłów, przedstawicielom branży biznesu. Ma zachęcić ich do współtworzenia innowacji społecznej. Dzięki takiemu zaangażowaniu być może będzie można wprowadzić na polski rynek doskonałe narzędzie, które pozwoli osobom z zadłużeniem czynszowym wyjść z życiowego impasu.   

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Problem dotyczy przecież wielu gmin i miast. Włączenie w jego rozwiązanie takich podmiotów jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS wydaje się czymś oczywistym. Pytanie tylko o sposoby i metody przeciwdziałania niekorzystnemu zjawisku – nam chodzi o stworzenie i wypracowanie najlepszych.

Realizacja projektu „Zadłużeni w obligacjach” potrwa do połowy lutego przyszłego roku. Na spotkanie 28 listopada zapraszają: MOPR w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Pracodawcy Pomorza. Początek o godzinie 10. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu oraz współtworzeniem innowacji społecznej prosimy o kontakt do 22 listopada: InwestujwSIB@mopr.gda.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 347 82 90. 

Czym jest SIB?

Przyjęty model inwestowania opiera się na założeniach Social Impact Bond (SIB) oraz Sharing economy. Wskazują one, iż prewencja lub interwencja we wczesnej fazie pojawienia się problemu społecznego jest najkorzystniejsza zarówno dla wybranej grupy społecznej, jak i jednostki systemowo rozwiązującej jej problemy oraz w szerokim kontekście całego systemu gospodarczego – zapobiegamy między innymi kosztom pomocy społecznej opłacanym z ogólnej puli podatków pośrednich i bezpośrednich. Jest to też narzędzie typu Pay for Success Financing co oznacza, iż jest nastawione zarówno na sukces społeczny, tj. realizację zakładanych mierzalnych rezultatów, jak i na sukces finansowy inwestora.

Agenda do spotkania Inwestuj w SIB