Zapraszamy na spotkania w sprawie konkursów ofert!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów.

Pierwsze z nich odbędzie się o godzinie 13.00, 28 listopada, w pokoju 216 budynku MOPR przy ulicy Leczkowa 1A we Wrzeszczu. Dotyczy konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego, w ramach „Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020”. Konkurs ogłoszono zarządzeniem 1826/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 18 listopada 2019 roku.

Na drugie spotkanie zapraszamy o godzinie 13.00, 3 grudnia, do sali konferencyjnej MOPR przy ul. Leczkowa 1A we Wrzeszczu. Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020-2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są gdańszczanki i gdańszczanie. Konkurs ogłoszono zarządzeniem 1823/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 18 listopada 2019 roku.