Zapraszamy na spotkanie dot. konkursów ofert – już w poniedziałek 9 września!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych, otwartych konkursów ofert na:

  • realizację w latach 2019-2020 zadań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (zarządzenie 1371/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 28 sierpnia 2019 roku),
  • realizację w latach 2019-2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (zarządzenie 1375/19 Prezydenta Miasta Gdańska z 29 sierpnia 2019 roku).

Tematyczne spotkanie odbędzie się 9 września br. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A (parter). Serdecznie zapraszamy!