Zapraszamy na spotkanie o konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Konkurs ogłoszono zarządzeniem nr 1092/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 21 lipca br. Dotyczy:

– prowadzenia wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”,

– organizacji indywidualnej terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej).

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w poniedziałek 9 sierpnia br. o godz. 12.30. Zainteresowani otrzymają link do spotkania, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału pod adresem: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.