Zaprzyjaźnij się z potrzebującym seniorem!

Masz wielkie serce, empatię i chęć pomagania szczególnie osobom w podeszłym wieku? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do współpracy i przyłączenia się do grupy wspaniałych wolontariuszy.
Zachęcamy do współdziałania przede wszystkim na rzecz osób starszych, często schorowanych i samotnych. Potrzebni są wolontariusze w każdym wieku, którzy znajdą czas, by „potowarzyszyć” mniej aktywnemu seniorowi w domu, na spacerze, w ogrodzie. Pogawędzić z sędziwym podopiecznym, wyjść z nim do kina, teatru czy parku. Szczególnie latem takie wsparcie jest cenne. Samotni seniorzy ucieszą się z kontaktu z otwartym na ich problemy człowiekiem. Do współdziałania na rzecz potrzebujących gdańszczan zachęcamy zarówno młodzież, jak i osoby 60 plus, aktywne, z doświadczeniem życiowym. 

– Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności.

Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Nowi wolontariusze przejdą także szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe blisko 80 zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Ośrodek realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących, przy wsparciu społecznym.  

Zaangażuj się, warto!

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 oraz 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl

Fot. Materiał prasowy DPS „Polanki”