Zarządzaj projektem obligacyjnym – włącz się w innowację!

Między innymi przedstawicieli spółek kapitałowych prawa handlowego oraz innych zainteresowanych instytucji serdecznie zapraszamy do współpracy przy projekcie „Zadłużeni w obligacjach”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Już w poniedziałek, 19 marca o godzinie 13 czekamy na Państwa w sali So Stay Hotel przy ul. Kartuskiej 18. Podczas spotkania informacyjnego będzie można się zapoznać m.in. ze szczegółami naboru do projektu, założeniami realizacyjnymi i modelowymi.

Gdański MOPR prowadzi nabór ofert, by wyłonić pośrednika do projektu „Zadłużeni w obligacjach”. Szukamy m.in. spółek kapitałowych prawa handlowego, które mają doświadczenie w analizie dokumentów ofertowych, w zakresie emisji papierów wartościowych (np. memoranda informacyjne). Wyłoniony pośrednik będzie odpowiadać za zarządzanie projektem w fazie jego testowania i wdrażania w życie. Oznacza to, że np. będzie prowadził przepływy finansowe, przechowywał środki finansowe czy też zapewni wsparcie prawne dla uczestników obligacji społecznej, mając przy tym – z tytułu wykonywanych działań – określone profity. Między innymi przedstawicieli spółek kapitałowych prawa handlowego zapraszamy do udziału w spotkaniu 19 marca, podczas którego przedstawimy nie tylko założenia współpracy, ale także szczegóły powstającego, gdańskiego modelu obligacji społecznej.

Przypomnijmy, projekt MOPR zakłada pomoc dla osób z zadłużeniem czynszowym od trzech do dwudziestu tysięcy złotych, powstałym w okresie od sześciu miesięcy do roku. Przy czym dłużnik musi deklarować chęć wyjścia z kryzysu. Tworzony model obligacyjny idzie w tym kierunku, by w działaniach uczestniczyli: właściciel długu, tj. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych; inwestor gotowy wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie problemu społecznego; partner np. organizacja pozarządowa zajmująca się aktywizacją społeczną, która będzie pracowała z dłużnikiem, wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji. Kluczowy jest także pośrednik – najlepiej spółka, która będzie zarządzać projektem. 

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 397 503,07 zł.
Całkowita wartość projektu – 408 927,75 zł. Realizacja potrwa do 30 kwietnia br.  

Uwaga!

Kontakt informacyjny w sprawie poniedziałkowego spotkania: Anna  Dukowska, koordynator projektu tel. 58 347 82 70 lub mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl

Nabór ofert, link: http://www.bip.mopr.gda.pl/upload/20180305150234e9a20hejqmic.pdf