Zastępczy rodzice potrzebni od zaraz – dzień otwarty w MOPR przy ul. Leczkowa w Gdańsku 25 sierpnia!

Chcesz założyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, ale obawiasz się, że nie sprostasz opiekuńczo-wychowawczym obowiązkom? Specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku zapraszają Cię na dzień otwarty w środę, 25 sierpnia br. w godz. od 8.00 do 18.00. Podpowiedzą, jak stworzyć bezpieczny dom dla dziecka z bagażem doświadczeń. 

– Zachęcam osoby, które rozważają założenie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka do uczestnictwa w dniu otwartym w Ośrodku – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. –  Być może właśnie po konsultacji z naszymi specjalistami, łatwiej będzie podjąć decyzję o życiowej zmianie. Bycie zastępczym rodzicem to odpowiedzialność i praca. Ta rola może się jednak okazać nie tylko zawodowym, ale i życiowym spełnieniem. Zapraszam Państwa do kontaktu.  

Porady, gotowość do wsparcia, webinarium

W środę, 25 sierpnia w siedzibie Ośrodka przy ul. Leczkowa 1A do dyspozycji zainteresowanych będą m.in. psycholodzy, pedagodzy i trenerzy szkolący kandydatów na rodziców. Specjaliści odpowiedzą m.in. na pytania o udzielane rodzinom zastępczym wsparcie finansowe, rzeczowe, asystenckie oraz psychologiczne i prawne. Poradzą, jak przygotować się do pełnienia roli zastępczego rodzica i jakie warunki trzeba spełnić, by nim zostać. Akcja odbywać się będzie z zachowaniem obostrzeń obowiązujących w epidemii (dot. dystansu fizycznego, ubrania maseczki, dezynfekcji rąk). Pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej zapraszają również zainteresowanych tematem do kontaktu telefonicznego, pod numerami: 58 347 82 68 lub końcówki 77 i 78.

Tego dnia także w godz. od 10.00 do 12.00 na profilu facebookowym gdańskiego MOPR można obejrzeć webinarium pt. „Rodzina zastępcza – oczekiwania vs rzeczywistość”. Będzie poświęcone m.in. rodzinie zastępczej niezawodowej, jako jednej z form rodzicielstwa. W czasie tego internetowego spotkania m.in. psycholog, koordynator pieczy zastępczej i zastępczy rodzic odpowiedzą na wątpliwości i pytania odbiorców. Zapraszamy też do posłuchania tematycznej rozmowy z Moniką Chabior, zast. prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania – emisja tego materiału o godz. 12.30 na portalu miasta.

Opieka i miłość – ważne dla każdego dziecka

Obecnie w 362 rodzinach zastępczych (w tym 32 to rodziny zawodowe) oraz w 15 rodzinnych domach dziecka przebywa ponad 600 gdańskich dzieci. Mają tam dobrą opiekę, szacunek i miłość. Opiekunowie zastępczy tworzą dzieciom rodzinne i bezpieczne warunki życia. Dbają o dziecięce potrzeby: od bytowych po edukacyjne, emocjonalne i społeczne. Najmłodsi, z różnych przyczyn, nie mogą przecież liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów. Szczegółowe wiadomości m.in. o formach pieczy zastępczej, wsparciu dla rodziców oraz dla dzieci otoczonych opieką są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

Gdańskie dzieci w rodzinach zastępczych otoczone są opieką i miłością/fot. symboliczna z Pixabay