Podziękowania otrzymały trzy zastępcze rodziny, które współpracują z gdańskim MOPR na rzecz dzieci od 10 lat – fot. SR