Zawalcz o siebie i bliskich – wsparcie oraz terapia dla osób z problemem przemocy

W Gdańsku dostępne są: bezpłatne wsparcie oraz terapia dla osób mających problem zachowań agresywnych i stosujących przemoc wobec bliskich. Informację o pomocy można uzyskać pod całodobowym numerem tel.: 58 511 01 21. Nie wahaj się i zadzwoń. Daj sobie pomóc, bądź lepszym człowiekiem.

Wsparcie i terapia uruchomione są w ramach kampanii gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pt. „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich”, przeciwdziałającej przemocy domowej. Wystarczy skontaktować się ze specjalistkami i specjalistami Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR przy pl. Ks. Gustkowicza 13 w Gdańsku, tel.: 58 511 01 21 oraz e-mail: mopr-wsparcie@gdansk.gda.pl, by uzyskać informację o dostępnej w mieście terapii oraz konkretną pomoc. Otrzymają ją również uchodźczynie i uchodźcy ukraińscy, mający problem z zachowaniami agresywnymi. Dzwoniąc pod numer tel.: +48 508 293 279 (czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 20.00), uzyskają wsparcie w języku ukraińskim.

Trudne pierwsze kroki

W ostatnich miesiącach, w ramach kampanii zgłosiło się do OIK kilkadziesiąt osób, które zasygnalizowały, że stosują przemoc wobec bliskich i potrzebują psychologicznej i terapeutycznej pomocy. Nie radzą sobie z trudnymi emocjami. Stres, frustracje wyładowują na osobach, które kochają. Krzywdzą najbliższych, choć tego nie chcą.

– Najtrudniej przyznać się przed sobą, że „to ja mam problem, to ja potrzebuję terapii, to z mojej winy cierpią ludzie, na których mi przecież zależy” – mówi Anna Libiszewska, kierowniczka OIK MOPR w Gdańsku. – Uświadomienie sobie problemu i jego konsekwencji są bardzo ważne. Potem trzeba podjąć kolejne kroki: powiedzieć sobie „STOP”, zdecydować się na terapię i wytrwać w niej. Przy wsparciu specjalistów walka o siebie, o zmianę niepożądanych zachowań i postaw będą łatwiejsze i skuteczniejsze.

Dobrana ścieżka pomocy

W ramach „Bądź po dobrej stronie. Chcę być lepsza/y dla bliskich” osoby potrzebujące mogą skorzystać bezpłatnie m.in. z indywidualnych lub grupowych konsultacji z psychologiem. W zależności od potrzeb biorą też udział w programach: korekcyjno-edukacyjnym, psychologiczno-terapeutycznym lub poradnictwie w zakresie kontroli zachowań. Specjalistki i specjaliści OIK kierują osobę z problemem przemocy na konkretną terapię. Dobór, ścieżka oraz czas udzielanego wsparcia są dostosowane do sytuacji potrzebującego człowieka. Pomocowa i profilaktyczna akcja MOPR wpisuje się w kampanię społeczną „Gdańsk Miastem Równości”.

 

Plakat kampanii gdańskiego MOPR/źródło: UMG
Symboliczna fot. kłócącej się pary/źródło: Pixabay (geralt)