Zawalcz o siebie zawodowo i życiowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy osoby bezrobotne, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do udziału w aktywizującym projekcie „Cała Naprzód III”. To oferta wsparcia także dla osób, które chcą podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Udział w projekcie jest szansą na poprawę życiowej sytuacji.

Trwa nabór uczestników do projektu „Cała Naprzód III”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb. Udział w nim mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 lat, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego. Adresatami bezpłatnej pomocy są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, które nie radzą sobie ze znalezieniem pracy np. z powodu niskich kwalifikacji czy trudności z odnalezieniem właściwej ścieżki zawodowej. W projekcie uczestniczyć też mogą pracujący za minimalne wynagrodzenie, także osoby z niepełnosprawnością.

Szkolenia i staże pod okiem specjalistów

Wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie indywidualnego planu działania dla uczestnika, zgodnego z jego potrzebami i zainteresowaniami zawodowymi oraz udział w ciekawych szkoleniach i stażach. Będą też zajęcia warsztatowe mające na celu wydobycie umiejętności i talentów drzemiących w uczestnikach. Kompleksowego wsparcia udzielą: doradca zawodowy, pośrednik pracy, pedagog i specjalista ds. szkoleń. Wszystko po to, by osoba potrzebująca nie tylko podniosła kwalifikacje, ale w perspektywie znalazła pracę, która zapewni życiową stabilizację. Dodajmy też, że w poprzedniej II edycji projektu udział wzięło 120 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ukończyli nieodpłatnie m.in. kursy komputerowe, graficzne, prawa jazdy różnych kategorii, fryzjerskie, wizażu, nawet operatora dronu. Wiele z tych osób zaktywizowało się zawodowo.

Zgłoś się do projektu!

Projekt „Cała Naprzód III” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Wartość projektu to 2 088 000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 983 600 zł. Realizacja potrwa do końca czerwca 2023 roku.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt w dni powszednie, pod numerem tel.: 58 347 82 99, kom.: 502 986 387 lub poprzez email: calanaprzod@mopr.gda.pl.

Zdjęcie ilustracyjne, splecione ręce w symbolu wsparcia/źródło Pixabay