Mniej żebrzących w mieście – edukacja i pomoc z dobrym efektem!

Zakończyła się wakacyjna akcja edukacyjna i pomocowa przeciwdziałająca żebractwu w Gdańsku. W jej efekcie m.in. łącznie aż 36 dzieci żebrzących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością otrzymało wsparcie w świetlicy przy ulicy Zakopiańskiej 40. Pedagodzy z placówki zaopiekowali się m.in. rodzeństwem z Kambodży, maluchami z Polski, Ukrainy i Rumunii, zapewniając letnie atrakcje.

Dzięki temu rozwiązaniu dzieci znalazły bezpieczną przystań. Nie żebrały na ulicy, nie towarzyszyły w tym procederze swoim opiekunom. Nie były narażone na brak zainteresowania rodziców. To efekt działań pracowników Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) oraz Fundacji Wsparcia i Inicjatyw Społecznych (FWIS) – organizacji, które podczas wakacji na zlecenie miasta prowadziły świetlicę. Udało im się przekonać nagabujących o datki rodziców, że ulica nie jest miejscem pracy dla dzieci.  Tegoroczna kampania pt. „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie!” to także edukacja poprzez cykliczne akcje plakatowe i ulotkowe m.in. w Śródmieściu, autobusach, tramwajach wodnych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i streetworkerzy Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta (TPŚBA) kierowali przekaz do turystów, mieszkańców, właścicieli restauracji, barów czy hoteli. Wręczali ulotki, plakaty informując, gdzie potrzebujący otrzyma skuteczne, dobre wsparcie (łącznie kilka tys. druków). Strażnicy miejscy, funkcjonariusze Policji patrolowali miasto zwracając szczególną uwagę na przejawy niekorzystnego zjawiska. Sygnały o przebywaniu na ulicy osób proszących o datki lub bezdomnych, przekazywano dodatkowo za pośrednictwem specjalnej aplikacji Arrels na smartfony, uruchomionej w lipcu przez TPŚBA. Docierały bezpośrednio do gdańskich streetworkerów.  Wszyscy podkreślają, że w tym roku skala procederu była mniejsza. Być może dlatego, że także mieszkańcy i turyści chętniej odpowiadają na apele o mądrą i odpowiedzialną pomoc.

– Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że warto prowadzić takie edukacyjne, prewencyjne i jednocześnie pomocowe kampanie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Jednocześnie mamy też świadomość, że nie uda się natychmiast rozwiązać społecznego problemu, jakim jest żebractwo. Nie wolno jednak odpuszczać. Trzeba sięgać po wszelkie dostępne narzędzia i środki, które skutecznie pomogą osobie proszącej o datki wyjść z trudnej sytuacji. Z drugiej strony należy uświadamiać społeczeństwu, jak ważna jest także obywatelska reakcja i mądre działanie wobec potrzebujących.

Kampanię prowadzili gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, TPŚBA, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.

Z wakacyjnej statystyki

W lipcu i sierpniu br. funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji pouczyli lub skierowali wnioski do sądu o ukaranie łącznie wobec 13 osób żebrzących z art. 58 Kodeksu Wykroczeń (dot. osób, które żebrzą w miejscu publicznym mimo m.in. posiadania środków do życia, są natarczywe) oraz wobec 6 proszących o datki z art. 104 KW (dot. m.in. nakłaniania do procederu osoby małoletniej).