Żeby dobrze pomagać – trzeba się przeszkolić!

W środę 7 marca w godzinach od 15 do 17, w sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Konrada Leczkowa 1 A w Gdańsku odbędzie się szkolenie dla społeczników, osób już współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz dla wszystkich chętnych, nowych wolontariuszy. Warsztaty są otwarte i bezpłatne.

MOPR zachęca wszystkich empatycznych mieszkańców do współdziałania na rzecz potrzebujących. Do udziału w środowym szkoleniu zapraszamy osoby, które chcą nieść pomoc w sposób umiejętny i mądry. Ludzi z wielkim sercem, otwartych, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym osobom jest czymś oczywistym lub powołaniem. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jak pomagać odpowiedzialnie, jakiego wsparcia oczekują podopieczni Ośrodka. Również na co zwracać uwagę w kontaktach z samotnymi, schorowanymi podopiecznymi. Jak się zaprzyjaźnić z osobami zamkniętymi w sobie, jak sprostać w kontaktach np. z mieszkańcami, którzy doznali przemocy lub cierpią na rozmaite zaburzenia. Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów.  Do współdziałania zachęcamy przede wszystkim młodzież oraz aktywnych seniorów, którzy chcą się dzielić swoją życiową mądrością i doświadczeniem.


– Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe ponad 80 zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Ośrodek realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących, przy wsparciu społecznym. Wolontariusze prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Angażują się w przygotowanie festynów i zabaw dla rodzin objętych pomocą społeczną. Biorą udział w zbiórkach darów i w organizacji imprez.

Zgłoś się na szkolenie, zadzwoń!

Osoby zainteresowane udziałem w środowych warsztatach prosimy o kontakt z Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku,  tel. 58 691 94 25 i 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl