Żeglarstwo i kajakarstwo – wakacje dla podopiecznych MOPR

Wakacyjny wypoczynek m.in. dla niespełna 180 dzieci z rodzin najbardziej wymagających wsparcia, także specjalistycznego przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Najmłodsi wyjadą np. na kolonie do malowniczego Orkusza pod Kwidzynem.

Gdański MOPR zapewnia w tym roku wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, najuboższych, borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dla podopiecznych z pieczy zastępczej. I tak 127 podopiecznych, w wieku od ośmiu do szesnastu lat wyjedzie na wakacje do Orkusza koło Kwidzyna, gdzie pod okiem instruktorów nauczą się pływać, żeglować. Wezmą udział w wycieczkach rekreacyjnych, zajęciach teatralnych, zabawach sportowych i tanecznych. W programie są także zajęcia kajakarskie, wycieczki oraz integracja wieczorna przy ognisku. Wszystko pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, która postara się, by dzieci naprawdę solidnie wypoczęły.

Kolejne 28 dzieci z potrzebujących, gdańskich rodzin wypocznie w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Najmłodsi mają tam zapewnione przede wszystkim atrakcje żeglarskie, wycieczki w plener i aktywny relaks. Tam również wypoczywać będzie 20 najmłodszych z pieczy zastępczej. Oprócz zajęć odprężających i aktywizujących, ich wyjazd wypełnią również zajęcia specjalistyczne – profilaktyczne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne. Organizacja wakacji dla dzieci została sfinansowana ze środków miejskich oraz Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2018. To ponad 220 tys. złotych. Podczas tych kolonii dzieci będą także doskonalić umiejętności interpersonalne, uczyć się radzenia w różnych, ekstremalnych sytuacjach.

To nie jedyna propozycja dla małych podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej. Dzieci z gdańskich rodzin objętych wsparciem podczas wakacji wezmą również udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych, organizowanych m.in. przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach. O dostępność i możliwość skorzystania z tej oferty można pytać w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy, kontakt na stronie: www.mopr.gda.pl). Pracownicy, w miarę posiadanych informacji podpowiedzą, która organizacja czy szkoła realizuje zajęcia dla najmłodszych.

– Co roku staramy się, by oferta wakacyjna miasta i partnerów dla dzieci i młodzieży była szeroka, urozmaicona i bardzo atrakcyjna – twierdzi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – A już szczególnie zależy nam, aby mogli z niej skorzystać najmłodsi z rodzin objętych wsparciem, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każde dziecko powinno mieć okazję do wakacyjnej beztroski, a my podejmujemy wyzwanie by stworzyć warunki dla wszystkich.