Złote Malwy dla tych, którzy pomagają potrzebującym

Najlepsze opiekunki i opiekunowie osób starszych oraz z niepełnosprawnością w Gdańsku otrzymali nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy 2021”. Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska honorują osoby, które swoją pracę na rzecz potrzebujących traktują jak misję i zawodowe spełnienie.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w Wielkiej Hali Dworu Artusa, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w epidemii. Nagrody „Złotej Malwy 2021”, symboliczne kwiatowe brosze oraz gratyfikacje pieniężne, wręczyła laureatom Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Gratuluję wszystkim wam z całego serca i dziękuję za pracę i poświęcenie – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. – Pomimo różnych trudności, które dotykają osoby starsze i te z niepełnosprawnościami, pomagacie i jesteście łącznikiem w poznawaniu świata. Życzę siły, docenienia pracy i cieszenia się szacunkiem drugiego człowieka.

Kompetencja, zaangażowanie i „serce na dłoni” 

 • „Złotą Malwą” (gratyfikacja 6 tys. zł brutto) uhonorowano Katarzynę Buchholz zatrudnioną w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszeniu Charytatywnym,
 • „Srebrną Malwę” (gratyfikacja 4,5 tys. zł brutto) otrzymała Elwira Rugieł pracująca w Domu Pomocy Społecznej „Orunia”,
 • „Brązową Malwę” (gratyfikacja 3 tys. zł brutto) odebrała Bohdana Chop, opiekunka z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.  

– Nagrody są wyrazem uznania za osiągnięcia w pracy oraz wspaniałą opiekę, jaką uhonorowani otaczają swoich podopiecznych – mówiła Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – To podziękowanie za szczególne zaangażowanie, kompetencje i wrażliwość na sytuację i potrzeby osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością.

Nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy” po raz pierwszy zostały przyznane w 2018 roku. Otrzymują je osoby: „za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz potrzebujących w obszarze usług opiekuńczych, świadczonych w domach pomocy społecznej oraz miejscu zamieszkania”. Najlepszych z najlepszych wyłoniła kapituła „Złotej Malwy 2021”, którą tworzyli przedstawiciele m.in. Miasta, organizacji pozarządowych, Rady Seniorów oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

– Praca, którą podejmują wszystkie opiekunki i opiekunowie, szczególnie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna i obciążająca emocjonalnie. Mimo to, poświęcają swój czas i serce, nierzadko z narażeniem własnego zdrowia. Swoim zaangażowaniem dają jednak wytchnienie osobom, które wyręczają w tej opiece i radość swoim podopiecznym – mówiła Beata Dunajewska, przewodnicząca kapituły nagrody. – Jesteśmy dumni, że z roku na rok poziom tej pracy wzrasta. Wszystkie te osoby są dla nas bohaterami.

Pomagają w placówkach i środowisku domowym 

MOPR w Gdańsku ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku i mieszkaniach podopiecznych z Gdańską Spółdzielnią Socjalną oraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Organizacje te zabezpieczają łącznie blisko 330 opiekunek i opiekunów dla osób potrzebujących. Natomiast w domach pomocy społecznej takich zaangażowanych ludzi jest łącznie ok. 140. Wspierają podopiecznych m.in. w codziennych czynnościach życiowych, np. higienicznych czy zdrowotnych. Są blisko i zawsze są pomocni.

Wyróżnienia „Złotej Malwy 2021” i gratyfikację w kwocie 1,5 tys. zł brutto otrzymali opiekunowie:

 • Bożena Gatza,
 • Katarzyna Gerasik,
 • Joanna Grzymała,
 • Anna Guzińska,
 • Joanna Hoppe,
 • Tadeusz Kałużyński,
 • Barbara Kozłowska,
 • Jolanta Król,
 • Sylwestra Lesiak,
 • Anna Mańkowska,
 • Sylwia Nadolna,
 • Justyna Nakielska,
 • Katarzyna Pruska,
 • Dagmara Marta Richert,
 • Grażyna Urbańska-Papke.

 

„Malwy” oraz wyróżnienia wręczyła opiekunkom i opiekunom w Dworze Artusa prezydent Aleksandra Dulkiewicz/fot. Dominik Paszliński, www.gdansk.pl