Złóż wniosek w marcu – pomoc dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Przypominamy, że wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 trzeba złożyć do końca marca br.   

Pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można uzyskać w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2021. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To propozycja adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wsparcie może obejmować np. dopłatę do zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych oraz narzędzi dydaktycznych. Pomoc przewiduje też np. dofinansowanie kosztu czesnego lub przejazdów na zajęcia.

Gdańszczanko, gdańszczaninie aplikuj online

Wnioski o wsparcie prosimy składać do gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. W celu złożenia dokumentów trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Można je złożyć także osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku lub drogą pocztową – pełna informacja, tel.: 58 320 53 48/45. Dodajmy, że z kolei wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 będą przyjmowane od 1 września do 10 października br. Szczegółowe informacje o ofercie „Aktywnego Samorządu” 2021 są dostępne na stronie MOPR w Gdańsku.

Osoby z niepełnosprawnością realizują m.in. swoje plany edukacyjne, zawodowe czy sportowe/fot. z Pixabay