Złóż wniosek o dofinansowanie z „Aktywnego Samorządu”

Od marca br. niepełnosprawne gdańszczanki i gdańszczanie mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” 2020. Można starać się m.in. o wsparcie finansowe w zniesieniu barier: transportowych, w poruszaniu się i w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

– To konkretna pomoc, warto się o nią ubiegać – podkreśla Piotr Kowalczuk, zast. prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach „Modułu I” osoby z niepełnosprawnością otrzymają np. pomoc w uzyskaniu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. W ramach „Modułu II” programu osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczące się np. w szkole wyższej, skorzystają z dofinansowania do kosztów edukacji. Więcej o ofercie na stronie: www.pfron.org.pl oraz link:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/aktywny-samorzad-w-2020-roku/index.html

Ważne dla gdańszczanek i gdańszczan

Dokumenty w sprawie dofinansowań prosimy kierować do Wydziału Integracji i Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dyrekcyjnej 5, 80-852 w Gdańsku, tel.: 58 320 53 45 i 58 320 53 48. Prosimy o składanie wniosków za pomocą platformy Systemu Obsługi  Wsparcia (SOW), pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ Szczegółowe informacje o SOW dostępne są na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl  

Informujemy, że nadal jest możliwość złożenia wniosku osobiście lub drogą pocztową, do Wydziału Integracji i Rehabilitacji gdańskiego MOPR.

Terminy składania wniosków dot. „Aktywnego Samorządu” 2020

– dla „Modułu I” – od 1 marca do 31 sierpnia 2020 roku,

– dla „Modułu II” – od 1 marca do 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020); od 1 września do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).