Złóż wniosek o dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” 2019

Od poniedziałku 4 marca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny samorząd” 2019.

W Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku dostępne są druki wniosków i załączniki (do pobrania dla zainteresowanych) w sprawie dofinansowania oraz inne materiały poświęcone tegorocznej realizacji programu i ofercie wsparcia. Całość, link:

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=184&x=25&y=2

W bieżącym roku w ramach „Aktywnego samorządu” realizowane będą rozmaite formy pomocy, z których warto skorzystać. Przypomnijmy, że już od poniedziałku przyjmujemy wnioski dotyczące „Modułu II, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.” To propozycja adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W tym wypadku wsparcie może obejmować np. dopłatę do zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych, narzędzi dydaktycznych. Dofinansowanie kosztu czesnego czy przejazdów na zajęcia.  

– Warto skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, by poprawić jakość i komfort życia lub po prostu zrealizować swoje plany oraz marzenia – wskazywał wcześniej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Miejsce i terminy składania wniosków dla Modułu II:

Wnioski przyjmuje Wydział Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 (pokój 214), kod 80 – 852 Gdańsk, tel. 58 320 53 48.  Dla Modułu II (adekwatnie do organizacji roku akademickiego) – od 4.03.2019 r. do 31.03.2019 r. (dot. roku akademickiego 2018/2019) i od 1.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).