Złóż wniosek o dożywianie dziecka w szkole – to dobry moment!

Rodzice, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach i spełniają kryteria uprawniające do tego świadczenia, winni zasygnalizować potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Muszą bowiem złożyć wniosek na nowy rok przedszkolny lub szkolny.  

Pracownik MOPR przeprowadzi wywiad, ustali czy rodzina kwalifikuje się do takiej pomocy. Jest ona realizowana w ramach dwóch programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na takie wsparcie dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 925, 20 zł. W uzasadnionych życiowo przypadkach ten dochód może być nawet wyższy. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci tylko z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł.

– Wakacje to dobry moment, by załatwić sprawę bezpłatnych obiadów dla dziecka, jeśli tylko takie wsparcie jest potrzebne i przysługuje – podkreśla Piotr Kowalczuk, zast. prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Nie ma sensu czekać z tym do września i najlepiej już teraz zgłosić się z wnioskiem do pracownika Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania. Ciepły posiłek jest kluczowy dla każdego uczącego się dziecka.   

Złóż wniosek u pracownika MOPR

W przypadku ubiegania się o pomoc dot. dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole, wniosek w tej sprawie rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl). Do takiego odręcznego podania trzeba dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.