Złóż wniosek o pomoc z „Aktywnego samorządu” 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że tylko do końca sierpnia br. gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o wsparcie finansowe, w ramach modułu I programu „Aktywny samorząd” 2022 r.  Pomoc obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Wsparcie dotyczy m.in. likwidacji utrudnień w transporcie, w poruszaniu się oraz w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Środki na realizację „Aktywnego samorządu” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aplikuj o pomoc poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia

Gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością zainteresowani ofertą modułu I programu, powinni złożyć wnioski w sprawie wsparcia do gdańskiego MOPR. Najlepiej zrobić to elektronicznie, poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia  (link przekierowuje na stronę internetową PFRON). To wygodna forma załatwienia formalności. Istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 w Gdańsku, tel.: 58 320 53 48 lub drogą pocztową.

Program przewiduje pomoc finansową np.:

–  dla osób ze stopniem niepełnosprawności, w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  

– w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności), z dysfunkcją narządu ruchu,

– w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją słuchu wymagającą korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Więcej wiadomości o całej, tegorocznej ofercie „Aktywnego samorządu” dostępnych jest m.in. na portalu PFRON  (link przekierowuje na stronę internetową Funduszu).

 

Ilustracyjna fot. młodych ludzi na wózkach inwalidzkich/Pixabay
Logo programu „Aktywny samorząd”