Złóż wniosek za pomocą platformy internetowej, o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Wprowadzono dodatkową możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków  PFRON, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami. Od stycznia mogą być one składane również w wersji elektronicznej, poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski należy składać pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

W celu złożenia dokumentów trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-  

lub

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Jednocześnie informujemy, że nadal istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście, w siedzibie Wydziału Integracji i Rehabilitacji przy ul. Dyrekcyjnej 5 (pok. 207) lub pocztą.