Zmiany godzin pracy MOPR!

Od 17 stycznia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie przyjmował w zmienionych godzinach. Wszystkie referaty, wydziały oraz Centra Pracy Socjalnej pracować będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30. W środy zapraszamy Państwa w godzinach od 8 do 17, a w piątki od godziny 7.30 do 14.30.


Wszystkim potrzebującym gdańszczanom MOPR udziela kompleksowego wsparcia – między innymi prawnego, psychologicznego, finansowego, rzeczowego, poradniczego i aktywizującego społecznie. W dziewięciu Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach pomoc otrzymają m.in. rodziny z dziećmi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osoby starsze oraz niepełnosprawne. Osobom bezdomnym wsparcia udzielają przede wszystkim pracownicy Samodzielnego Referatu Reintegracji przy ulicy Wolności 16 w Gdańsku. Zapraszamy także do korzystania z bezpłatnych porad prawników i radców prawnych, w dziewięciu punktach MOPR przy ulicy Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku. Od stycznia z tej usługi mogą skorzystać w godzinach od 8.30 do 17 osoby uprawnione, spełniające kryteria zawarte w tematycznej ustawie z 2015 roku.

Wszelkie informacje o wsparciu udzielanym przez MOPR dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl . Dodajmy, że każdego roku z rozmaitych form pomocy oferowanych przez Ośrodek korzysta około 16 tysięcy gdańszczan.