Zostań w domu bez przemocy

Stan epidemii powoduje narastanie niepożądanych zjawisk społecznych. Jednym z nich jest przemoc domowa. Izolacja wzmaga zachowania agresywne, frustrację. Często emocje biorą górę nad rozsądkiem i miłością do najbliższych.

By przeciwdziałać niekorzystnemu zjawisku społecznemu, w trosce o osoby zagrożone przemocą w rodzinie oraz jej doświadczające w Gdańsku trwa kampania pomocowa, profilaktyczna i edukacyjna pod hasłem „Zostań w domu bez przemocy”. W ramach działania  Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK), miasto Gdańsk uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny o numerze: 797909112 oraz adres mailowy wsparcie@mopr.gda.pl dla osób potrzebujących wsparcia w związku z problemem.

Kontaktując się z dyżurującym specjalistą, osoba dzwoniąca uzyska niezbędną pomoc ukierunkowaną na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny, a w sytuacjach tego wymagających zostanie wszczęta Procedura Niebieskie Karty. Żadne zgłoszenie, nawet anonimowe nie pozostanie bez echa i odpowiedniej reakcji służb. Potrzebujący może otrzymać m.in. wsparcie psychologiczne, prawne, w postaci schronienia, rzeczowe, materialne i informacyjne. Dodajmy, że w ramach MSIK działa ponad 30 instytucji, organizacji pomocowych na terenie miasta, co pozwala szybko uruchomić niezbędne, specjalistyczne wsparcie dostosowane do sytuacji człowieka. Działania MSIK koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Więcej o kampanii miasta, link:

https://media.gdansk.pl/komunikaty/517671/zostan-w-domu-bez-przemocy

Fot. z Pixabay