Zostań rodziną wspierającą niepełnosprawne dziecko i jego rodzica!

Z serca, bezinteresownie pomagasz rodzicom z niepełnosprawnym dzieckiem, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w codziennych obowiązkach? Są mniej samodzielni, nieporadni, może samotni więc wspierasz ich doświadczeniem i opieką nad malcem. Uzyskaj status rodziny wspierającej, co zapewni m.in. zwrot niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem.

Gdański MOPR zaprasza do współpracy otwartych ludzi, którzy już pomagają mniej zaradnym rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom w wypełnianiu codziennych obowiązków lub chcieliby to robić. Czekamy też na zgłoszenia od podopiecznych Ośrodka, którzy z racji wychowywania niepełnosprawnego malucha mają pomoc w opiece nad nim od znajomych, sąsiadów, czy innych życzliwych ludzi z otoczenia. Udzielający wsparcia potrzebującym mogą zyskać formalny status rodziny wspierającej (r.w.). Na podstawie zawartej z MOPR umowy otrzymają wówczas zwrot niektórych, poniesionych kosztów opieki np. zakupu niezbędnych środków higienicznych, zabawek, książek dla malca. Także kupna biletów do kina, na basen, organizacji wycieczki. W przypadku opieki nad dzieckiem (lub dziećmi) niepełnosprawnym można dostać miesięcznie do 450 zł zwrotu wydatków. W trakcie sprawowania opieki rodzina wspierająca współpracuje również z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym. Takie kompleksowe działanie na rzecz potrzebującej rodziny owocuje wymiernymi efektami. Mobilizuje, ale i daje wytchnienie rodzicom niepełnosprawnych dzieci.

 – Można świetnie, z pełnym zaangażowaniem pomagać np. potrzebującym sąsiadom z dziećmi, współpracując jednocześnie z instytucją pomocy społecznej – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Kwestię r.w. reguluje ustawa o „Wspieraniu rodziny” z 2011 roku oraz ustawa „Za życiem” z 2016 roku.   Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Warunek, zainteresowani wspierać mają gdańszczan (klientów Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia.

Dowiedz się więcej!

Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także u pracowników w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach – adresy punktów dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl