Zostań rodziną wspierającą!

Wspierasz mniej zaradnych rodziców – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – w ich codziennych obowiązkach? Jesteś ich sąsiadem, znajomym, wolontariuszem i bezinteresownie opiekujesz się ich dzieckiem lub doradzasz, jak „załatać” nadwyrężony, domowy budżet? Zostań rodziną wspierającą!

Uzyskanie takiego statusu da nie tylko satysfakcję z niesienia pomocy, ale wiąże się np. ze zwrotem niektórych kosztów, poniesionych przy opiece nad dzieckiem. Gdański MOPR poszukuje osób, które – jako sąsiedzi, czy znajomi rodziców mających problemy z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci – chciałyby im efektywnie pomagać (lub już to robią, tylko nieformalnie). Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny wspierającej podpiszą z MOPR umowę, określającą m.in. termin i zakres świadczenia pomocy potrzebującej rodzinie z dziećmi oraz inne, ważne szczegóły współpracy. Warunek, zainteresowani wspierać mają gdańszczan (klientów Ośrodka) ze swego najbliższego otoczenia, mniej zaradnych, borykających się z problemami wychowawczymi. Na mocy umowy MOPR może m.in. pokryć koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Zwrot dotyczy też np. nabycia książek, zabawek czy niezbędnych środków higienicznych dla malucha. W przypadku jednego dziecka MOPR może zwrócić – do 350 złotych miesięcznie, jeśli dzieci pod opieką jest więcej – do 450 złotych miesięcznie. Dodajmy, że kwestię m.in. statusu i działania rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku.

Zgłoś się do MOPR 

Informacji o uzyskaniu statusu rodziny wspierającej udziela p. Elżbieta Omiecińska, tel. 58 347 82 85 lub kom. 797 909 118, MOPR, ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Szczegóły także w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach miasta – ich adresy dostępne są na stronie: www.mopr.gda.pl